Bitkub รองรับ Airdrop Donnie Finance | by Waranyu Suknantee | Bitkub.com | Feb, 2021

WazirX Referral Program Refer and earn 50% commission of every trade. Be your own Boss! Buy & sell Crypto in minutes Join the world's largest crypto exchange Register at Binance

Bitkub รองรับ Airdrop Donnie Finance | by Waranyu Suknantee | Bitkub.com | Feb, 2021


Bitkub to support Donnie Finance airdrop

Waranyu Suknantee

เนื่องจากผู้สร้างเหรียญ IOStoken (IOST foundation) ทำการ Airdrop ปริมาณร้อยละ 5 ของเหรียญ Donnie Finance (DON) ให้แก่ผู้ถือเหรียญ IOST เพื่อเป็นขยายโอกาสในการเข้าถึงเหรียญ DON และทำให้เหรียญดังกล่าวเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ทาง Bitkub จะเข้าร่วมการ Airdrop นี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าผู้ถือเหรียญ IOST

เงื่อนไขในการเข้าร่วมการ Airdrop
1. ท่านต้องถือเหรียญ IOST ในกระเป๋า Bitkub ในช่วงเวลาที่ Bitkub ดำเนินการ Snapshot
2. Bitkub จะดำเนินการ Snapshot จำนวนเหรียญ IOST ที่ท่านถือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
หมายเหตุ: จำนวนเหรียญ IOST ที่มีสถานะต่อไปนี้ จะไม่สามารถนำมาคำนวณเพื่อรับ Airdrop ได้
1. จำนวนเหรียญ IOST ที่ถูกหักจากคำสั่งขายที่สำเร็จก่อนหน้าเวลาการ Snapshot
2. จำนวนเหรียญ IOST ที่ถอนออกสำเร็จก่อนเวลาการ Snapshot
3. จำนวนเหรียญ IOST ที่ยังฝากเข้ามาไม่สำเร็จก่อนเวลาการ Snapshot

กำหนดการ
Bitkub ปิดระบบฝาก-ถอนเหรียญ IOST ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22:00 น.
Bitkub ปิดระบบซื้อ-ขายเหรียญ IOST ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:00 น.
Bitkub เปิดระบบซื้อ-ขายเหรียญ IOST ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:00 น. (ยังคงปิดระบบฝาก-ถอนตามเดิม)
การเปิดระบบฝาก-ถอนเหรียญ IOST จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากการ Snapshot เสร็จสิ้น
การเปิดระบบฝาก-ถอนและซื้อ-ขาย เหรียญ DON จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ Airdrop Donnie Finance เพิ่มเติมได้ที่: https://support.bitkub.com/hc/th/articles/360057405071

Donnie Finance คืออะไร?

Donnie Finance คือแพลตฟอร์มที่ให้บริการด้านการเงินแบบกระจายศูนย์ หรือ Decentralized Finance (DeFi) พัฒนาขึ้นโดยชาวเกาหลีใต้ มีบริการด้านการเงินทั้งหมด 6 บริการ ได้แก่

1) ออมเงิน (Checking & Saving)

2) แลกเปลี่ยน (Exchange)

3) กู้ยืม (Loan)

4) ประเมินวงเงินเครดิต (Credit Analysis)

5) ชำระเงิน (Payment)

6) บริหารพอร์ต (Portfolio Management)

กลุ่มผู้ก่อตั้ง Donnie Finance เป็นชาวเกาหลีใต้ เริ่มการพัฒนาแพลตฟอร์มตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1/2563 และเปิดตัวอย่างเป็นทางในไตรมาสที่ 4/2563 โดยในช่วงแรกของการพัฒนา Donnie Finance ถูกสร้างขึ้นบนบล็อกเชน Ethereum ก่อนที่จะย้ายมาอยู่บน IOSTเนื่องจากผู้พัฒนามองว่า IOST มีเทคโนโลยีที่เหนือกว่า Ethereum แม้เครือข่ายจะยังเล็กกว่าก็ตาม

เหรียญ DON คืออะไร?

Donnie Finance มีเหรียญเป็นของเครือข่ายโดยเฉพาะ ซึ่งก็คือเหรียญ DON โดยคำว่า Don มาจากคำว่า “เงิน” ในภาษาเกาหลี ส่วน Donnie เป็นการเรียกชื่อเล่นของ Don

เหรียญ DON เป็นทั้ง Governance token และ Utility token หมายความว่า ผู้ถือเหรียญ DON นอกจากจะมีสิทธิ์ในการออกเสียงเพื่อเสนอแนวทางพัฒนาแพลตฟอร์มแล้ว เหรียญ DON ยังสามารถใช้เพื่อลดค่าธรรมเนียมในการรับบริการต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มได้อีกด้วย

Donnie Finance ประกาศ Airdrop สำหรับผู้ถือเหรียญ IOST

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดลองใช้งานบริการของแพลตฟอร์มที่กำลังจะเปิดตัวในอีกไม่นานนี้ และเพื่อเป็นการโปรโมทแพลตฟอร์ม ทาง Donnie Finance จึงประกาศจะทำการ Airdrop หรือแจกเหรียญ DON ให้กับผู้ถือเหรียญ IOST โดยจะทำการ Snapshot ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับอัตราส่วนของเหรียญ DON ที่ผู้ถือ IOST จะได้รับ ทางผู้พัฒนา Donnie Finance จะมีประกาศออกมาอีกที หลังสรุปรายชื่อกระดานซื้อขายที่สนับสนุนเหรียญ DON ได้แล้ว

*Airdrop คือการแจกเหรียญเข้าสู่ Wallet โดย Wallet ที่จะได้รับเหรียญต้องมีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่เครือข่ายหรือผู้ให้บริการกำหนด เช่น ถือเหรียญขั้นต่ำจำนวนเท่านี้ภายในวันนี้ หรือเคยใช้บริการของแพลตฟอร์มนี้ เป็นต้น

*Snapshot คือการบันทึกข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชนภายในวันที่และเวลาที่กำหนด ส่วนใหญ่จะใช้การ Snapshot เพื่อตรวจสอบจำนวนเหรียญที่แต่ละ Wallet ถือ สำหรับการทำ Airdrop

ได้เหรียญ DON มาอย่างไร?

ผู้พัฒนากำหนดให้มีเหรียญ DON ในระบบทั้งหมด 10,000,000 เหรียญ โดยแบ่งสัดส่วนของการแจกเหรียญไว้ดังนี้

1.รางวัลให้ผู้เข้ามาสนับสนุนบริการ (Reward Pool) (60%)

สำหรับบริการทั้ง 6 ของแพลตฟอร์ม แบ่งออกเป็นบริการละ 10% โดยผู้ที่เข้ามาสนับสนุนบริการเหล่านี้ก็ได้จะรับเหรียญ DON ตอบแทนกลับไปคล้าย ๆ กับการ Stake เหรียญ

2.รางวัลให้ผู้เข้ามาสนับสนุนสภาพคล่อง (Liquidity Provider Reward Pool) (20%)

สำหรับผู้ที่เข้ามาฝากเหรียญจำนวนมาก ๆ เพื่อสนับสนุนสภาพคล่อง (Liquidity Provider) ให้กับแพลตฟอร์มก็จะได้รับเหรียญ DON ตอบแทนไป โดย 5% แรกจะแจกให้กับผู้สนับสนุนชุดแรก

3.นักลงทุน (5%)

4.ทีมผู้พัฒนาและที่ปรึกษา (5%)

5.ช่วงเสนอขายเหรียญ (5%)

6.สำหรับแคมเปญทางการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจ (5%)

ทั้งนี้ เหรียญ DON จะใช้มาตรฐาน IRC20 ของเครือข่าย IOST แต่เนื่องจากในช่วงแรกของการพัฒนา Donnie Finance ถูกสร้างขึ้นบน Ethereum จึงทำให้มีเหรียญส่วนหนึ่งที่แจกให้กับนักลงทุนกลุ่มแรกใช้มาตรฐาน ERC20 ของ Ethereum แต่หลังจากที่แพลตฟอร์มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว จะมีบริการ Swap เหรียญจาก ERC20 เป็น IRC20 ให้ฟรีบนแพลตฟอร์มของ Donnie Finance

สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของเหรียญ DON นอกเหนือจากวิธีที่กล่าวมาข้างต้น ก็คือการใช้บริการกระดานแลกเปลี่ยนที่สนับสนุนเหรียญ DON

อ้างอิง: Donnie Finance, Medium

As IOST foundation will airdrop 5% of the total supply of Donnie Finance (DON) to IOStoken (IOST) holders in order to introduce the DON ecosystem, Bitkub would like to keep this benefit for IOST holders by handling the technical procedures of DON Airdrop.

Conditions

You must hold IOST in Bitkub wallet during the snapshot process
Bitkub will snapshot your IOST on 25 February 2021 at 11:30 AM (GMT +7, Thailand time)
Remark: IOST in the following status will not be snapshot for DON Airdrop:
1. IOST in successful sell orders before the snapshot on Bitkub
2. IOST withdrawn before the snapshot on Bitkub
3. IOST in incomplete deposits before the snapshot on Bitkub

Schedule

IOST deposit and withdrawal suspension: Wednesday 24 February 2021 at 10:00 PM (GMT +7, Thailand time)
IOST trading suspension: Thursday 25 February 2021 at 11:00 AM (GMT +7, Thailand time)
IOST trading back in service: Thursday 25 February 2021 at 03:00 PM (GMT +7, Thailand time)
IOST deposit and withdrawal will still be suspended until the snapshot is completed.
DON deposit, withdrawal, and trading will not be opened until further notice.

For more information on Donnie Finance airdrop: https://support.bitkub.com/hc/en-us/articles/360057405071-Temporary-Suspension-of-IOStoken-IOST-for-Supporting-Donnie-Finance-DON-Airdrop

What is Donnie Finance?

Donnie Finance is Decentralized Financial service provider (DeFi), consists of 6 financial services as following

1) Checking & Saving

2) Exchange

3) Loan

4) Credit Analysis

5) Payment

6) Portfolio Management

The developers behind Donnie Finance are South-Korean. The platform started its development in Q1/2020 and officially announced in Q4/2020. During its initial state, the platform was created on Ethereum, afterward, its developers decided to move to IOST. Although IOST’s community is considered smaller than Ethereum’s, the developers saw the potential behind IOST technology.

What is DON?

Donnie Finance has its native token called DON. The word “Don” in Korean means “Money” and “Donnie” is the nickname for Don in English.

DON is both Governance token and Utility token, which means DON holders can participate in voting for an agenda to improve the platform or use DON to lower service fee when using Donnie Finance’s services.

Donnie Finance announced DON Airdrop for IOST holders

Aiming to promote the Donnie Finance’s services on IOST, its developers announced the DON airdrop event for IOST holders, while the snapshot is scheduled for 25 February 2021.

The ratio for distributing DON to IOST holders will be announced later, after Donnie Finance finalizes the list of exchanges who support DON.

*Airdrop is the event where network or service providers send their coins to wallets that meet its requirements, for example: hold a minimum of coins, or have used the service on a specific platform.

*Snapshot is the procedure of recording blockchain transactions history at a specific date and time to check the amount of coin each wallet holds, mostly used for Airdrop events.

How to earn DON?

The total number of DON is 10,000,000 DON. the allocation of DON is as following:

1.Reward Pool (60%)

Each service pool contains 10% of DON token and will be distributed to participants.

2.LP Reward Pool (20%)

5% will be distributed to early participants and the rest will be shared throughout a year.

3.Private Investors (5%)

4.Team & Advisory (5%)

5.Pre-Sale (5%)

6.Marketing and Partnership (5%)

DON uses IOST’s IRC20 as its coin standard, but as mentioned above, during its initial state Donnie Finance was created on Ethereum before moving to IOST, so a small portion of DON is ERC20. Donnie Finance will provide a free service for swapping DON with ERC20 to IRC20.

The other option to own DON is to use the exchanges that support DON.

Reference: Donnie Finance, MediumSource link

Register at Binance