Link đăng ký Binance :
Bài hướng dẫn mua coin Binance P2P :
Bài hướng dẫn bán coin Binance P2P :
Demo hướng dẫn bán coin trên app Binance lấy tiền về tài khoản ngân hàng mới nhất 2020
Cách bán coin trên binance p2p, binance p2p app di động

source

Register at Binance